دسته: ایده های سبز

تغییر رنگ لامپ های LED بر اساس شرایط جوی

تغییر رنگ لامپ های LED : تغییر رنگ لامپ های LED ، بر اساس میزان کیفیت هوا و شرایط جوی امکان پذیر می باشد! این لامپ ها که بر اساس کیفیت هوا و شرایط...